Meede 1. ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine – Kolbkompressori komplekt

Kavandatava investeeringuga parandatakse oluliselt pakutavaid teenuseid seadmete hooldusel ja remondil.