Birth Alarm Mobile Premium

869,29 + km

Birth Alarm Mobile Premium töötab samadel põhimõttetel nagu Birth Alarm Mobile
lisavõimaluseks on saatja paigaldamine päitsete külge, mõned hobused eelistavad sellist lahendust. Lisaks saadab saatja teavitusi patareide täituvuse, emaka kokkutõmmete, seadete ja signaali tugevuse kohta.

Saatja kinnitatakse hobuse turjale, anti-roll vööle või päitsete külge. Tänu kahele erinevale seadistusele, Birth Alarm registreerib ja saadab algava poegimise alati!

Tiinuse viimases faasis magavad/puhkavad märad pigem pooleldi lamades, istudes või hoopiski püsti. Kui poegimine on alanud, viskab mära end kokkutõmmete ajal külili, pärast mida saadab saatja vastuvõtjasse teate alles 7,6 sekundi pärast. Uuringud on näitanud, et märade emaka kokkutõmbed kestavad vähemalt 7 sekundit.

Umbes 15% tiinetest märadest magavad siiski ka tiinuse lõpuks täielikult külili. Selliste puhkude jaoks on Birth Alarmil “magamise seadistus.” Saatja tuvastab, et mära on pikali ning kui ta ei tõuse üles 3min pärast, registreerib Birth Alarm et mära magab. Pärast uuesti püsti tõusmist ja tagasi maha heitmist alustab alarm uuesti 3min jälgimist. 3min periood ei ole juhus – uuringud näitavad, et mära emaka kokkutõmbed ei kesta kauem, kui 2,5min. Seega on alarmile juurde lisatud täiendavad 30sek .

Kui saatja on Sinu telefonile helistanud, siis ära võta “kõne” vastu. Helista numbrile, mis on saatjasse programmeeritud, lase kaks korda kutsuda ning katkesta. Nii saad oma Birth Alarm’i lähtestada järgmiseks korraks.